?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 三星无线电视C利曝光:L甉|U?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="我们都知道,q年来,无线的硬件品越来越多,无论是无UK标,无线键盘Q还是时下十分流行的无线蓝牙x以及无线充电Q无U带来了更加z的使用体验Q让我们告别了杂qU材生活Q那么,如果你面前出C一台无..."><meta name="keywords" content="三星无线电视C利曝光:L甉|U?> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/Js/jquery-1.6.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ArticlePost/HitNum.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ArticleComments/ArticleComments.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Search/Search.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Public.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Advertisement/GetAdvertisement.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ComZF.js" type="text/javascript"></script> <!-- Google Tag Manager --> <noscript><iframe src="http://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-9RQX" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-9RQX');</script> <!-- End Google Tag Manager --> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="tech_box"> <!-- header begin --> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="http://www.dstlworld.com">q回首页</a></div> <ul class="top_nav"> <li><a href="/News/"><strong>资讯</strong></a></li> <li><strong><a href="/Technology/">技?/a></strong></li> <li><strong><a href="/ProductCenter/">产品</a></strong></li> <li><strong><a href="/Exhibition/">展会</a></strong></li> <li><strong><a href="/Brand/">品牌</a></strong></li> <li><strong><a target="_blank">论坛</a></strong></li> <li><a href="/Topic/">专题</a></li> <li><a href="/Video/">视频</a></li> <li><a href="/Activity/ExcellentCompany/" target="_blank">zd</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">下蝲</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList31/">行情</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList11/">培训</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList5/">访谈</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">应用</a></li> <li><a target="_blank">协会</a></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents/">人才</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">MRO</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">D</a></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="http://www.dstlworld.com/"> <img src="/images/temp/logo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器|? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="nav_font1"><li><a class="new">新能源汽?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">电器<img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">可穿戴设?img src="/images/new.gif" /></a></li><li><a class="new">机器?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">光伏<img src="/images/new.gif" /></a><a >自动?/a></li><li><a >物联|?/a><a >云计?/a><a >节能环保</a></li><li><a >E_?/a><a >变频?/a><a href="http://www.dstlworld.com/setMap.html">更多>></a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a >低压电器</a><a >高压电器</a><a >늺늼</a></li><li><a >断\?/a><a >遉K?/a><a >电力늼</a></li><li><a >l电?/a><a >隔离开?/a><a >通讯늼</a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a >仪器仪表</a><a >五金工具</a><a >防爆电器</a></li><li><a >电能?/a><a >电动工具</a><a >防爆?/a></li><li><a >量?/a><a >电工工具</a><a >防爆开?/a></li></ul><ul style="border-right: none;"><li style="font-weight: bold;"><a >建筑电器</a><a >输配电设?/a><a >电子元器?/a></li><li><a >配电?/a><a >变压?/a><a >传感?/a></li><li><a >面板开?/a><a >电力金具</a><a >集成电\</a></li></ul> </div> </div> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/temp/ad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="误入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <!-- mainnav begin --> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul> <li><a href="/Technology/">技术首?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList17/">技术动?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">专业论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">Ҏ应用</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">资料下蝲</a></li> <li><a href="/User/">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <!-- header end --> <div class="now_position">  <strong>您正在访问:</strong> <a href="http://www.dstlworld.com/" target="_blank">|站首页</a> >> <a href="/Technology/" target="_blank">技术中?/a> >> <a href="/Article/ArticleList13/" target="_blank">技术专?/a> >> <span>正文</span></div> <!-- main_content begin--> <div class="maincontent"> <!-- left begin --> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>三星无线电视C利曝光:L甉|U?/h1><table style="border-bottom:1px dotted #e4e4e4;" align="center"><tr><td><div class="news_mes">文章来源Q太qx电脑|?作者:??点击Q?span id="HitNum"></span>?旉Q?span id="dTime">2019/3/14 11:24:55</span><input type="hidden" id="ID" value="100893023"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/></div> </td> <td><div id="ckepop"></div></td></tr></table><div id="Content" style="display:none;">[三星无线电视C利曝光:L甉|U]:我们都知道,q年来,无线的硬件品越来越多,无论是无UK标,无线键盘Q还是时下十分流行的无线蓝牙x以及无线充电Q无U带来了更加z的使用体验Q让我们告别了杂qU材生活Q那么,如果你面前出C一台无...</div><div class="brand_news_con"><p style="text-indent:2em;"> 我们都知道,q年来,无线的硬件品越来越多,无论是无UK标,无线键盘Q还是时下十分流行的无线蓝牙x以及无线充电Q无U带来了更加z的使用体验Q让我们告别了杂qU材生活Q那么,如果你面前出C一台无U电视呢Q你会做何感惻I </p> <p style="text-indent:2em;"> 无线电视q不是凭I惻I最q,三星电视的一Ҏ的专利文件给Z我们{案Q三星正在研发无U电视。我们都知道Q三星作为全球的电视行业的霸者之一Q拥有强大的研发能力以及创新力,q些q来Q三星也l我们带来了不少l力的品,诸如The Frame TVL电视、透明电视。而此ơ的无线电视Q也是三星重点研I的对象之一?</p> <p style="text-indent:2em;"> 其实qƈ不是三星W一ơ对电视的线材有所xQ此前发布的三星Q9F׃ؓ了挂壁式电视能够保持观和整z度Q三星尝试把外部的电源线QHDMIU进行了集成Q做C“ALL IN ONE”的设计Q只剩下一条线~进行连接,而且它还可以隐藏在电视背面。即使三星Q9F已超了众多电视产品Q但是这q不能阻止三星l探索新的技术,以此来达到挂壁式电视的美观和整洁度?</p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <img src="http://oss.cnelc.com/kindeditor/img/20190314/20190314112433_1820.jpg" width="450" height="300" title="三星无线电视C利曝光:L甉|U? alt="三星无线电视C利曝光:L甉|U? /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 据外媒最新报道,三星电视早前已向世界知识产权l织QWIPOQ申请一Ҏq无U电视的专利Qƈ展示Z用无U方式传输电力的专利设计。这专利是2?8日公开的。该专利的申请号是:WO2019039684A1Q发明名UͼWireless power transceiver and display apparatus with the sameQ无U电力收发器和具有该收发器的昄装置Q?</p> <p style="text-indent:2em;"> 从专利的描述文g指出Qؓ了更有效地利用生zȝ_来多的用h要以壁挂式电视的形式使用昄讑֤Q例如电视。而我们都知道Q传l的挂壁式电视通常都采取电源线外露的方式,不仅不好看,q十分杂乱。三星ؓ了解册个问题,q发了一U用于向壁挂式电视无U供늚无线电力传输Ҏ。也是我们看到无线电视专利?</p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <img src="http://oss.cnelc.com/kindeditor/img/20190314/20190314112447_5730.jpg" width="500" height="366" title="三星无线电视C利曝光:L甉|U? alt="三星无线电视C利曝光:L甉|U? /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 从曝光的专利囑֏以看出,三星试在电视中增加一个独立的无线甉|接收器,看v来有点像条Ş,通过q个条Ş,利用늣场的ҎL建无U电视。ƈ且,我们从图中可以看出,׃电视q于轻薄Q三星ƈ没有无U电力装|放在电视的内部Q而是攄在电视背部的下端Q从而解x能电视无U传输线圈的承蝲问题?</p> <p style="text-indent:2em;"> 无线化是目前市场的大势所,无论是我们熟悉的手机市场Q穿戴市场,q是上面提到电视市场Q无U化的出现必会让我们的生活方式发生变化Q甚x_是一场大变革。而三星这一专利的到来,实也解决了电视发展路上的一大难题,即该专利ƈ不一定会出现在三星未来的产品上,但是Q它却可以作Z个未来智能电视潮的发展方向Q此外,更有有外媒猜,三星可能与IFA2019或CES2020展示使用q一专利的原型机Q倘若q款产品成功落地了,那么Q一定会掀L视行业的又一大发展浪潮?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p></div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> <span class="disabled">> </span></div> <div style="text-align: center;padding-top: 10px;"><img src="/images/code.jpg" alt="x有惊?" /></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器|:此内容{载于合作媒体或互联网其它|站Q中国工业电器网登蝲此文Z传递更多信息之目的Qƈ不意味着赞同其观Ҏ证实其描qͼ</br>新闻、技术文章投EQQQ?28246603 邮箱Qnews@cnelc.com</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li>· <a href="/text/13/190314/AD100893023_1.html" target="_blank">三星无线电视C利曝光:L甉|U?/a></li><li>· <a href="/text/32/190314/AD100893022_1.html" target="_blank">甉|癄Q模拟电路故障诊断的主要困难</a></li><li>· <a href="/text/56/190314/AD100893021_1.html" target="_blank">台湾新北市无人驾驶巴?020q正式运?/a></li><li>· <a href="/text/1/190314/AD100893020_1.html" target="_blank">让新技术成为打假急先?/a></li><li>· <a href="/text/56/190314/AD100893019_1.html" target="_blank">“金丠ZY银再出手Q或向优步自动驾驶投?/a></li><li>· <a href="/text/32/190314/AD100893018_1.html" target="_blank">甉|癄Q变频器故障诊断修技术(二)</a></li><li>· <a href="/text/32/190314/AD100893017_1.html" target="_blank">甉|癄Q变频器常用故障诊断修方法(?/a></li><li>· <a href="/text/56/190314/AD100893016_1.html" target="_blank">自动N视觉软g供应商Algolux推自</a></li> </ul> </div> <!-- comments begin --> <div class="comments"> <h4>|友评论<span>已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评?img src="/images/temp/comments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/User/Login.aspx" target="_blank">用户d</a>  <a href="/User/Registered.aspx" target="_blank">注册新用?/a>  <a href="/User/Registration/Forget.aspx" target="_blank">忘记密码Q?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <!-- right begin --> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li>·<a href="/text/13/190314/AD100893023_1.html" target="_blank">三星无线电视C利曝光:</a></li><li>·<a href="/text/32/190314/AD100893022_1.html" target="_blank">甉|癄Q模拟电路故障诊断的</a></li><li>·<a href="/text/32/190314/AD100893018_1.html" target="_blank">甉|癄Q变频器故障诊断?/a></li><li>·<a href="/text/32/190314/AD100893017_1.html" target="_blank">甉|癄Q变频器常用故障诊断</a></li><li>·<a href="/text/32/190314/AD100893015_1.html" target="_blank">甉|癄Q变频器常用故障诊断</a></li><li>·<a href="/text/32/190314/AD100893014_1.html" target="_blank">甉|癄Q变频器常用故障诊断</a></li><li>·<a href="/text/32/190314/AD100893013_1.html" target="_blank">甉|癄Q铜芯橡皮绝~氯丁护</a></li><li>·<a href="/text/32/190314/AD100893012_1.html" target="_blank">甉|癄Q变频器常用故障诊断</a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教E?div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li>·<a href="/text/32/190313/AD100892704_1.html" target="_blank">甉|癄QEND-ARMATUREN球阀</a></li><li>·<a href="/text/32/190313/AD100892656_1.html" target="_blank">甉|癄Q酸度电极维护与保存</a></li><li>·<a href="/text/32/190313/AD100892636_1.html" target="_blank">甉|癄Q扭矩传感器注意事项</a></li><li>·<a href="/text/32/190313/AD100892625_1.html" target="_blank">甉|癄Q砂试验箱介绍</a></li><li>·<a href="/text/13/190312/AD100892498_1.html" target="_blank">三星最新可折叠手机专利曝光</a></li><li>·<a href="/text/32/190312/AD100892444_1.html" target="_blank">甉|癄Q机柜式湿度仪应用范</a></li><li>·<a href="/text/32/190312/AD100892378_1.html" target="_blank">甉|癄Q分光测色A如何量</a></li><li>·<a href="/text/32/190308/AD100891935_1.html" target="_blank">甉|癄Q橡胶拉力机试验l果</a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic/">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li>· <a href="http://www.dstlworld.com/Special/2019030801/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(425)">2019qh工智能技术发展与应用</a></li><li>· <a href="http://www.dstlworld.com/Special/2019030101/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(424)">2019q将q来C轮机器h革命</a></li><li>· <a href="http://www.dstlworld.com/Special/2019030102/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(423)">2019q光伏市场发展专?/a></li><li>· <a href="http://www.dstlworld.com/Special/2019030103/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(422)">2019工业互联|峰会专?/a></li><li>· <a href="http://www.dstlworld.com/Special/2019030104/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(421)">家用机器人现状与前景专题</a></li><li>· <a href="http://www.dstlworld.com/Special/2019022203/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(420)">g走进家庭q要多久</a></li><li>· <a href="http://www.dstlworld.com/Special/2019022202/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(419)">2019q物联网关键技术与应用</a></li><li>· <a href="http://www.dstlworld.com/Special/2019022201/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(418)">5G大背景下的科技势专题</a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <!-- main_content end--> <!-- maincontent end --> <div class="bottom"> <p>本站声明Q严Q何单位和个h模仿、{载、抄袭及冒名中国工业电器|(cnelc.comQ?/p><p><a href="http://www.dstlworld.com">中国工业电器|?/a> | <a href="http://www.dstlworld.com/Help/Job/">诚聘英才</a> | <a href="http://www.dstlworld.com/help/H10.Html">关于我们</a> | <a href="http://www.dstlworld.com/help/H7.Html">会员服务</a> | <a href="http://www.dstlworld.com/help/H12.Html">q告服务</a>| <a href="http://www.dstlworld.com/help/H14.Html">意见/业务</a> | <a href="http://www.dstlworld.com/help/H15.Html">帮助中心</a> | <a href="http://www.dstlworld.com/user/"> 在线投稿</a> | <a href="http://www.dstlworld.com/Links/">友情链接</a> | <a href="http://www.dstlworld.com/help/H16.Html">联系我们</a> |<a href="http://www.dstlworld.com/SetMap.html" target="_blank">|站地图</a></p><p> 会员服务:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> q告合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 战略合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a>展会合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 新闻投稿:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a><p>中国工业电器|服务热U:400-688-6377 合作电话Q?21-39983999 传真Q?21-39983888 邮编Q?01812 信箱Qcn@cnelc.com新闻投稿邮箱Qnews@cnelc.com</p><p>上vd司地址Q上?金园一?99P中国工业电器大厦) 法律NQ浙江v昌律师事务所 江律?/p><p>增值电信业务经营许可证Q沪B2-20180642 </p><p>上v易电|络U技有限公司 版权所?2012-2020</p><p><a id='___szfw_logo___' target='_blank'><img src='/images/cert.png' border='0' /></a><a target='_blank'><img src="/Images//public/2012/icon.gif" border="0" alt="" /></a><a target='_blank'><img src="/Images/public/2012/img8.gif" border="0" height="55" alt="" /></a></p><div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"><a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/beian.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">沪ICP?0003932?15</p></a></div><script type='text/javascript'>(function(){document.getElementById('___szfw_logo___').oncontextmenu = function(){return false;}})();</script> </div> </div> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () { WriteHitNum(); GetReferrerUrl(); }); </script> <a href="http://www.dstlworld.com/">ձƵɫƵ_Ʒ˿첥_ŷƨ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>